The black

Episode 1 - Verraad?

verbondenheid door onrecht

In’t kort.

Boem en Rino bevinden zich (niet geheel legaal) in een tunnelsysteem onder het districtsplein.
Rino is ‘speciale witte steen’ aan het loskappen uit de rotswanden. Hij merkt dat zijn hamer vreemd Kindle-licht uitstoot bij elke slag.
Boem herstelt zijn horloge terwijl hij de wacht houdt.
Poef en Cremond leggen een kaartje, vergezeld van Gregory, de bevriende wachter.

Het tunnelsysteem stort plots in, vlak achter Rino. Duizenden vleermuizen zwermen uit het vrijgekomen gat en een onduidelijk, maar angstaanjagend wezen lijkt te ontwaken met een ochtenhumeur.
Geholpen door Cremond en Poef slaagt de groep er in om de gangen te laten instorten en er zelf – weliswaar stevig gehavend – heeluids vanaf te komen.

Eenmaal bovengronds krijgt Poef het nieuws dat zijn troep opgepakt is door de stadswacht en dat ook hij gezocht is. De groep speelt dat ze nog gehavender zijn dan ├ęcht het geval is, om zo in de ziekenboeg terecht te komen, waar ze van Cremonds leermeester meer informatie proberen te krijgen over de situatie. “Verraad” lijkt telkens de verklaring te zijn.

Later blijkt dat niet enkel Poefs troep, maar alle ouders van de groepsleden opgepakt zijn met diezelfde reden.
Op het plein lijkt het er ook op dat de opgepakte meute reeds in de zeppelin op weg is naar de rots.

De groep leert al snel dat ze zelf ook niet meer welkom zijn in de stad. Ze willen echter erg graag weten wat er juist aan de hand is, zonder zelf een ritje met de zeppelin te moeten maken. Het lijkt dus best om even de veilige muren van de stad te ontvluchten, om dan rustig de nodige informatie te vergaren en misschien een plan uit te dokteren om onze familie en vrienden te redden van de ondergang.

Aan het einde van episode 1 bevinden ze zich aan de poort van de stad, waar de rivier der doden opwelt uit de grond voor ze zich door de lange tunnel naar wie-weet-waar begeeft.

Rewards.

  • 200xp per groepslid
  • Kindle maul voor rino

Comments

beton beton

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.