The black

Episode 2 - Hydrofobie op de Powersplash

Het doel: uit Boristia ontsnappen en naar De Rots geraken om uit te zoeken wat er met onze voogden gebeurde

Na de vlucht uit onze wijk leidde ik de weg in de richting van de grote rivierdelta via de Wandelgangen, die ik kende als mijn borstzak.
Het duister vormde geen obstakel met onze goede ogen en buiten een clan-genoot, die mopperend dringende herstellingen moest doen aan “de Rotsleiding”, zagen we niemand waardoor we ongemerkt tot bij de Rivier geraakten.
Daar aangekomen zagen we de bootjes die de doden naar hun rustplaats brachten drijvend tegen een gigantisch valhek dat de rivier blokkeerde. Enkele malen per dag zou dat valhek geopend worden om de doden doorgang te verlenen onder de immens hoge muur en dit onder toezicht van een controlepost aan de overzijde van de rivier.
Een onderhoudstrap boven het valhek bood mogelijks een uitweg die niet via het water ging dus doofde Poef de verlichting die de schaduw van de muur moesten verminderen, waarna ik in het duister naar de trap kon. Bovenaan deze trap bleek een nis te zijn en nadat Rino een steen had verwijderen kon ik via deze weg al tot achter het hek geraken – een mooie start voor onze ontsnapping!
Helaas kwam er net dan een Wachter controleren of we wel de juiste toestemming hadden waardoor we dit plan niet verder konden uitvoeren.

Terug in de veiligheid van de Wandelgangen volgde een discussie over ontsnappen via de bootjes, maar dit was natuurlijk een uitermate gevaarlijke gedachtegang en dat probeerde ik dan ook duidelijk over te brengen.
Denkend aan andere mogelijkheden hoorde ik de andere nog wat praten, maar ik kon geen alternatief bedenken. Toen ik terug bij Rino, Poef en Killroy kwam om dit te melden kon ik mijn ogen niet meer open houden en ving Rino me op.
Ik droomde over een illusie die ons verborg voor de Wachters en een nachtmerrie over een bootje met 2 lijken erin en het geluid van water dat weerkaatste op een wand. .
Geklots van water wekte me, maar de nachtmerrie bleek echt te zijn!
Rino klemde me vast in de kleine boot terwijl het water ons probeerde te verzwelgen. Hij leek wel te lachen en beukte met zijn gigantische hand een gat in het deksel van de boot. Ik besefte dat hij ons beide wilde laten verdrinken begon luid om hulp te roepen. Gedonderd overstemde geleidelijk mijn geschreeuw en Rino leek te slagen in zijn opzet toen onze doodskist plots sneller en sneller viel. Door het gat kwam echter geen water maar wel licht, en razend tollend zag ik de buitenkant van De Muur die water achter ons aan spuwde. Andere kleine sloepen volgden ons in deze afgrond en uit een daarvan sprong Poef in de richting van een boom. Op dat moment werden wij met een daverende klap verzwolgen door water. Ik besefte dat mijn korte leven voorbij was en bezwoer het water.
Mijn ogen opende en Rino stond grijnzend over me, trots dat hij me uit het water gesleept had!?
Bootjes die her en der op de oever lagen vernielde ik met de Rateldoos om eventuele plannen om terug op het water te moeten te voorkomen. Hoe konden ze zoiets doen?! Gek, allemaal gek!
Later trokken we verenigd met 4 en enkele bezittingen rijker in het vreemde landschap verder stroomafwaarts in de richting van de rivier en een vreemde, opvallende gele leiding, die door de technieker “Rotsleiding” was genoemd.
Toen deze begon te dalen in een grot was dat de enige logische stap om deze te volgen. Stukken van de rots bleken bekleed met een witte draad die makkelijk opbrandde.
Later was er een afgrond waar de leiding tegen het plafond volgde. Een brug zorgde voor ons gangpad maar halverwege zagen we dezelfde witte draden met daarin enkele spinnen zo groot als mijn arm! Rino stormde vooruit maar met mijn Rateldoos schoot ik vuurkogel die het goedje goed en wel deed branden. Op dat moment besprong een nog grotere spin Killroy. Een kort maar fel gevecht volgde, maar we overwonnen en besloten dat dit wel genoeg avontuur was voor 1 dag.

“…een bootje nemen? Wat een dom idee!”

Comments

beton Vanegh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.